Raadplegingen

1. Consultaties

Wij zijn elke weekdag bereikbaar tussen 08.00u en 19.00u na afspraak. Voor een afspraak klikt u hier of belt u 09/252 59 23.


Een standaard afspraak duurt 15 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, kan u ook een dubbele afspraak maken. Dit doen we sowieso voor bijvoorbeeld kleine ingrepen, preoperatief onderzoek, onderzoek levensverzekering,…


In kader van patiëntveiligheid leveren we enkel voorschriften af na raadpleging.


Bij bepaalde medicatie of attesten is een onderzoek van de dokter noodzakelijk. Uw arts is ook uw vertrouwenspersoon, vraag de arts dan enkel om attesten die verantwoord en waarheidsgetrouw zijn.


Hou er rekening mee dat we iedereen de nodige tijd geven, en dat het afgesproken uur hierdoor soms wat kan uitlopen.


2. Elektronische agenda

Om zoveel mogelijk het secretariaat te ontlasten vragen we u om, als het kan, via volgende link een afspraak te maken.


Let wel  : niet alle afspraken worden vrijgegeven via internet. Als alle afspraken volzet zijn op de online agenda, kunt u dus nog steeds telefonisch een afspraak maken.

3. Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.

Kom zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen.


Als u toch in de onmogelijkheid verkeert om zelf naar de praktijk te komen, vragen wij om de huisbezoeken tijdig aan te vragen, en liefst  tussen 8:00 en 10:00 ’s morgens . Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord.


Vermeld bij uw aanvraag steeds:

  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het volledige adres
  • Bondige reden van de aanvraag

Bloemstraat 1/001

9050 Gentbrugge

09 252 59 23

Design by Solveo