Links

Nuttige websites en telefoonnummers

Algemeen noodnummer

112

Medisch noodnummer

100

Brandweer

100

Politie

101

Awel luistert naar kinderen en jongeren

102

Corona - info algemeen

1700

Corona - info zelftest

0800 14 689 

Rode Kruis

105

Dringende nood van alle aard (tele-onthaal)

106

Zelfdoding preventie

1813

Wachtdienst

1733

Apotheek van wacht

09 039 90 00

Tandarts van wacht

09 033 99 69

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

09 216 73 30

Ondersteuningscentrum Ouderenmishandeling

078 15 15 70

De Druglijn

078 15 10 20

Antigifcentrum

070 24 52 45

Bloemstraat 1/001

9050 Gentbrugge

09 252 59 23

Design by Solveo